آرشیو برچسب ها: كوه خواجه

از «كوه خواجه» تا «كليساي كُلن»

تقريبا همه‌ي ما به اين مي‌انديشيم كه روزي روياهاي شيريني كه در ذهن داريم به واقعيت بپيوندند. اما بياييد به اين بيانديشيم كه چگونه مي‌شود كه واقعيت‌ها، خودِ رويا باشند. مي‌خواهم برايتان بگويم كه يكي از شگفتي‌هاي زندگي براي من اين است كه گاهي در سفرهايم، واقعيت‌ها بسان رويا شيرين، پرفروغ، دل‌انگيز، پر از وسوسه …