آرشیو برچسب ها: سينما

معابد نو

در قرن بيست و يكم هنوز هم معابد ساخته مي‌شوند و مردم دسته دسته براي نيايش به آن‌ها روي مي‌آورند. 1: در يك سالن تاريك گروه كثيري از نيايشگران در رديف‌هاي منظم نشسته‌اند و تمام توجهشان به قبله‌ي پرنور روبروست و در تمام مدت نيايش به هيچ طرف ديگر روي نمي‌كنند و سخني بر لب …