آرشیو برچسب ها: وقتی سفر دور دنیا آرزویم بود

فراخوان براي سفر به دور دنيا

چندي هست (حدود دو سال) كه به سفر به دور دنيا با دوچرخه فكر مي‌كنم كه احتمالا دو سال هم طول خواهد كشيد. ظاهرا اكنون برخي از ابزارش مهياست، چراكه؛ 1-چيزي را از دست نمي‌دهم: 15 سال است كه كار مي‌كنم ولي از لحاظ مالي مثل همان روز اول هستم. به قول يكي از دوستان، عقل معاش ندارم. پس …