آرشیو برچسب ها: سازمان جهانی گردشگری

۱۰ ماده منشور جهانی اخلاق گردشگری

  (مصوب سازمان جهانی گردشگری و سازمان ملل متحد)   در تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۹۹ در شهر سانتیاگو (کشور شیلی) در رابطه با “حق گردشگری انسان و آزادی جابجایی گردشگر” تصریح شد و مواد ۱۰ گانه منشور جهانی اخلاق گردشگری مصوب شد: ماده ۱: سهم گردشگری در شناخت و احترام متقابل بین ملت‌ها و جوامع …

قصه ی 2011

حدود دو ماه پیش به دفتر دوستم “مجید عرفانیان” رفتم. بر روی میزش کتابی به زبان انگلیسی قرار داشت. برداشتم و ورق زدم. کتاب مربوط به “سازمان جهانی گردشگری” بود. نظرم را جلب کرد. همان جا از او درخواست کردم یک کپی از کتاب را در اختیارم قرار دهد. لطف کرد و برایم انجام داد. …