آرشیو برچسب ها: دزفول

جشنواره سفرنگاری “دزفول‌گرام”

فراخوان جشنواره سفرنگاری “دزفول‌گرام” این یک فراخوان است برای آن‌ها که روایت‌گر سفرهای خود هستند، آن‌چه را می‌بینند و حس می‌کنند به رشته تحریر در می‌آورند، در قاب دوربین جای می‌دهند و برای مسافران آینده ثبت می‌کنند، آینده‌ای نزدیک… قرار است راهی دزفول شویم، شهر آجر. دیداری با دز داشته باشیم، پل‌هایش را به نظاره …

دوان دوان تا “تخت کبود نرگسی”

سفری که بعد از برگزاری پنجمین جشن راهنمایان گردشگری اتفاق افتاد، اولین سفری بود که در راستای یکی از دیرینه ترین آرزوهایم شکل گرفت. تاکنون بسیاری از گونه های سفر را تجربه کرده بودم: سفر با خانواده، سفر به عنوان ماموریت، سفر به دوردست ها، سفر به عنوان راهنما، سفر برای دیدار دوست، سفر با …

قرار ملاقات

نگاه کنید… عرش خودش را بر این فرش گسترانیده. گویی مهر این خاک پست بر دل بلند سپهر افتاده… و این رفتگانی که سر به بالین خشت دارند، در این مکان، آسمان را به سبب آبی زلالش در آغوش کشیده اند. اینجا دزفول است. قبرستان کاشفیه: در بحبوحه ی آماده شدن برای پنجمین جشن راهنمایان …