آرشیو برچسب ها: داوود

چهار تن

اودیپوس زیر صلیب ایستاده بود. همچنان که به بدن عریان مسیح نگاه می‌کرد، در فکر حل معمای جدیدی غیر از معمای ابوالهول بود. قضییه چهارپا و دوپا و سه پا را فهمیده بود، اما یک پای صلیب را نه. در همین حین سن جورج به تاخت از راه رسید و از اسبش پیاده شد. نیزه سرباز …

داوود

چهار داوود از چهار هنرمند مجسمه ساز نظرم را جلب کرد تا در موردشان کنکاش ساده‌ای انجام دهم: مجسمه‌ها در طول 180 سال توسط هنرمندان نابغه 1- دوناتلو (اهل فلورانس – 1440 میلادی)، 2- وروکیو (اهل فلورانس – 1473 میلادی)، 3- میکل آنژ (اهل کاپرزه در نزدیکی فلورانس – 1501 میلادی)، 4- برنینی (اهل ناپل …