بایگانی برچسب: داوود

چهار تن

اودیپوس زیر صلیب ایستاده بود. همچنان که به بدن عریان مسیح نگاه می‌کرد، در فکر حل معمای جدیدی غیر از معمای ابوالهول بود. قضییه چهارپا و دوپا و سه پا را فهمیده بود، اما یک پای صلیب را نه. در همین حین سن جورج به تاخت از راه رسید و از اسبش پیاده شد. نیزه سرباز …

داوود

چهار داوود از چهار هنرمند مجسمه ساز نظرم را جلب کرد تا در موردشان کنکاش ساده‌ای انجام دهم: مجسمه‌ها در طول ۱۸۰ سال توسط هنرمندان نابغه ۱- دوناتلو (اهل فلورانس – ۱۴۴۰ میلادی)، ۲- وروکیو (اهل فلورانس – ۱۴۷۳ میلادی)، ۳- میکل آنژ (اهل کاپرزه در نزدیکی فلورانس – ۱۵۰۱ میلادی)، ۴- برنینی (اهل ناپل …