آرشیو برچسب ها: خانه ایران

ایران به مثابه خانه

اگر می توان گردشگر را به مثابه مهمان در نظر گرفت و اگر ایران و ایرانی با پشتوانه هزار و یک راه و رسم، خودش را در عرصه مهمان نوازی صاحب سبک می داند، چرا به طرح “خانه ایران” فکر نکنیم. خلاصه طرح: دریک کلام و خیلی ساده، ایران را یک خانه (خانه ایرانی) درنظر …