آرشیو برچسب ها: حوزه فرهنگي ايران

حوزه فرهنگي ايران، مقصد مناسب گردشگري

در سال 2005 ميلادي، 89 درصد گردشگراني كه به فرانسه سفر كردند از كشورهاي اروپايي بودند. از اين ميان 19.7 درصد انگليسي، 17.4 درصد آلماني، 15.2 درصد هلندي، 11.8 درصد بلژيكي و لوكزامبورگي و 9.5 درصد ايتاليايي گزارش شده‌اند. با كمي دقت متوجه مي‌شويم كه حدود 70 درصد گردشگراني كه به فرانسه سفر كردند از …