آرشیو برچسب ها: تخت جمشيد

نكته‌اي در رابطه با برخي از نقوش تخت جمشيد

به نظر مي‌رسد برخي از نقوشي كه در ورودي‌هاي كاخ‌هاي تخت جمشيد و همچنين مقابر شاهان هخامنشي در تخت جمشيد و نقش رستم ديده مي‌شوند داراي معاني خاصي هستند و به نوعي با نمونه‌هاي نقوش مصري همانندي دارند. براي تحقيق در مورد اين گفته آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. خلاصه‌اي از اسطوره ازيريس: «ازيريس» …

آن‌چه كه به تخت جمشيد تقديس بخشيده‌‌ است

همه عناصري كه در بناي تخت جمشيد ديده مي‌شوند با نوعي تقدس همراه هستند؛ كوهي كه در نزديكي تخت جمشيد قرار دارد، صفه‌اي كه تخت جمشيد بر روي آن بنا شده، نوع معماري كه تخت جمشيد بر اساس آن طراحي شده، آستانه‌هايي كه ورودي كاخ‌‌ها به شمار مي‌روند، نقش‌هايي كه بر روي ديواره‌‌هاي كاخ‌ها و درب‌ها ديده مي‌شوند …