آرشیو برچسب ها: باغ و گردشگری ادبی

باغ‎ها و افسانه‎ها

به ذهنم رسید یکی از فضاهایی که در رابطه با “گردشگری ادبی” می تواند مورد توجه قرار گیرد، “باغ” است. باغ و عناصر باغ در ایران، از روزگار کوروش تا به امروز با ادبیات عجین بوده است. بنابراین می توانیم سراغ ادبیات را در باغ بگیریم و نشانی باغ را در ادبیات بیابیم. کافی است …