آرشیو برچسب ها: بازار

عجایب ایران

مطالب زیر، متونی هستند که به سفارش روزنامه همشهری در سال ۱۳۸۵ دو روز در هفته برای یک ستون با عنوان “عجایب ایران” می‌نوشتم. تصمیم گرفتم این‌ها در این‌جا جمع آوری کنم تا بهتر در دسترس باشند، هرچند که ممکن است برخی از اطلاعات قدیمی شده باشند یا من دیگر بر آن باور قدیم نباشم. …

بازار

بازار در فرهنگ‌هاي فارسي با تعاريف متعددي آمده است که از آن جمله مي‌توان به اين معاني اشاره کرد : 1- خريد و فروش کالا؛ 2- کوچه‌ي سرپوشيده که از دو سوي داراي دکان‌ها باشد؛ 3-عظمت بشريت؛ 4-رونق امور دينوي؛ 5- جايي که محل خريد و فروش کالا، خواه مسقف يا غيرمسقف باشد.