بایگانی برچسب: ايل

بررسی واژه ایل EL

متن زیر که از یک لغت‌نامه برداشت شده، نوشتاری است در رابطه با واژه «ایل» که در انتهای جبرائیل و عزرائیل و اسماعیل و … آمده است. این متن توسط خانم ناهید سعادتیان و به خواهش بنده ترجمه شده است و احساس می‌کنم در تحقیقات آینده مفید خواهد بود.