خراسان بزرگ

خراساني كه در متون تاريخي از آن نام برده شده، تنها شامل خراسان ايران نيست، كه آن هم امروزه به سه بخش شمالي و رضوي و جنوبي تقسيم بندي شده است.   وسعت خراسان بزرگ را از كتاب “جغرافياي تاريخي سرزمين‌هاي خلافت شرقي” را به شرح زير مي‌آوريم.

قبرستان

در صدد هستم كه كتابي در رابطه با نماد سنگ قبرها، شكل خود سنگ قبرها و آيين‌هايي كه بر سر مزارها انجام مي‌شود (در همه‌ي ايران)، بنويسم. دانسته‌هايم در اين مورد ناچيز است. بايد بيش‌تر سفر كنم و بخوانم و عكس بگيرم.

آويزه

در فكر اين هستم كه تحقيقي در مورد آويزه‌ها انجام دهم. آويزه‌هايي كه از آيينه اتومبيل‌هايمان و صورت اسبهايمان و سردر خانه‌هايمان آويزان مي‌كرديم و مي‌كنيم. خيلي حرف‌ها در اين ميانه هست.

هنگامه جشن ملكوتيان

اين همه بالا، نزديك خدا، دايره‌وار نشسته‌اند و تن و سر مي‌جنبانند و دست افشاني مي‌كنند و نغمه سر مي‌دهند و مي‌نوازند و شايد كه تو را مي‌خوانند…كه خوانده‌اند. كه اين‌جا ملكوت است. اما رسيدن به آن!…دشوار است…اما نه!…دشوار نيست…

تحقيقي در مورد “آرش”

آرش: آرش قهرمان استوره‌اي ايرانيان است كه در روايات از او با صفات “آرش شيواتير” و “آرش كمانگير” ياد شده است. وي در زمان جنگ ميان ايران و توران و در دوران پادشاهي منوچهر(ايران) و افراسياب(توران)، جزو سپاهيان ايران بود و با پرتاب تير، مرز ميان ايران و توران را مشخص مي‌كند. در كتاب “دانشنامه‌ي …

اسطوره‌هاي نيلوفري

در ستايش نيلوفر آمده است: “گلي كه در آغاز بود، سوسن باشكوه آب‌هاي بزرگ” و همچنين: “گلي كه هستي از آن نشات مي‌گيرد و از بين مي‌رود.”   در فرهنگ دهخدا ذيل واژه “نيلوفر” آمده است: “…نيلوفر معمولي يا نيلوفر آبي، نزديك به تيره آلاله‌هاست… اين گياه آبزي است و در مناطق گرم و معتدل …

جامعه شناسي سفرهاي گروهي

سفرهاي گروهي محصول يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي هستند و به نظر مي‌رسد خود نيز مولد محصولات اجتماعي و فرهنگي ديگري خواهند بود، از اين لحاظ است كه بايد مورد توجه و جامعه‌شناسي قرار گيرند.