۴۰۰۰ کیلومتر سفر زمینی در ایران به همراه ۶ گردشگر ایتالیایی

ما هفت نفر بودیم که در مدت ۱۲ روز، ۴۰۰۰ کیلومتر را در ایران پیمودیم. از ۱۰ استان و ۲۰ شهر بازدید کردیم، در ۹ هتل اقامت داشتیم و خاطرات ۷ اثر میراث جهانی و ۱۱۰ موزه و اثر تاریخی و فرهنگی و طبیعی را در ذهنمان ثبت کردیم.

شب چله از منظري ديگر

  ” جهان هستي نه بر اساس اتم‌ها، بلكه بر پايه افسانه‌ها بنا شده است.”     اگر هنوز ايرانيان در شب چله گرد يكديگر جمع مي‌شوند، شادخواري مي‌كنند و آن را گرامي مي‌دارند، بايد علتي داشته باشد. براي دانستن چرايي و چگونگي برگزاري آيين‌هاي مربوط به شب چله، مي‌بايستي با فلسفه وجودي جشن‌هايي از اين …

دروغي زشت

جايي خواندم: “در وجود آنان كه بيش از توان خويش مي‌خواهند، دروغي زشت دست‌اندركار است.” وقتي خواندمش، نوشتمش. تا يادم باشد كه چگونه بايد باشم. اما نشد. اكنون كه مي‌نويسم، بيش از توانم از خودم توقع دارم. به هزاران كار نكرده از پيش مي‌انديشم. دروغي زشت در من دست به كار شده و من همكار …

سوييس، بهشتي در پس ابرها

روح عجيبي در تلفظ نام سوييس موج مي‌زند. با قدم زدن در خيابان‌هاي اين كشور بي‌طرف، گويي يك همايش بين‌المللي را تجربه مي‌كنيم. از هر نژادي و هر كشوري، آدمي در آن هست. اگر بگويم بهشت در پس ابرها بود شايد کسي حرفم را باور نکند، اما واقعا اين‌گونه بود که مي‌گويم. در حالي‌که من …