ايران فرهنگي؛ تشابهات فرهنگي ايران و چين

مي‌دانيم كه حداقل از زمان اشكانيان ارتباط ميان كشورهاي ايران و چين در زمينه‌هاي مختلف تجاري و سياسي و فرهنگي برقرار بوده است. اما ما از اين ميان تنها به بخش كوچكي از داد و ستد‌ فرهنگي دو كشور و اثرات آن مي‌پردازيم.

نمادهاي باروري در دوران باستان

زن ، زمين ، آب ، ماه ، مار و گاو در باورهاي فرهنگ‌هاي باستاني، زن، زمين، ماه، مار و گاو نماد باروري محسوب مي‌شدند و نمادهاي هريك از اين عناصر در آثار به جا مانده از اين دوران را مي‌توان يافت. رابطه ميان اين 6 عنصر و باروري در مواردي مشخص و در مواردي نيازمند …

سفر به مرزهاي شمال غربي ايران

سفر در لبه‌ي مرزهاي ايران، همواره نوستالژي زمان‌هايي كه سرزمين ما بزرگتر از اين بود كه اكنون هست را با خود دارد. علاوه بر اين، ناگفته‌ها و ناشنيده‌هاي چنين سفري، به همراه شگفتي‌هاي طبيعي و تاريخي طول مسير، لذت و هيجان آن را دو چندان خواهد كرد. اين انديشه بهانه‌اي شد كه بنده و دوستي به نام فرشاد طهمورثي عزم سفر به …