سنگاپور؛ ادغام شرق و غرب در نزديكي خط استوا

  اين‌جا جزيره‌اي است به كوچكي يك شهر و به بزرگي يك كشور. سنگاپور را مي‌گويم. سنگاپور يا آن‌چنان كه آوازه‌خوانان محلي مي‌گويند، “سينگاپورا”، به معني شهرشير است و سمبل آن يك شيرماهي با سر شير و دم ماهي است. 

سفر به سوسن و انديكا: سرزمين بردنشانده‌ها و چهارطاقي‌ها

  از طلسم حك شده بر كوه‌ها تا مويه‌هاي سوگواري‌ها، از سلحشوري اين مردمان تا شيرهاي سنگي ايستاده بر قبرهاشان، زماني بسيار مي‌خواهد تا بتواني دركشان كني.

سفر به ديار اهل حق

دو سال پيش بود كه براي اولين مرتبه عكس‌هايي را از قبرستان “خالد نبي” ديدم. شش ماه بعد به شهرستان كلاله از استان گلستان سفر كردم تا از اين قبرستان بازديد كنم. سوال اين بود: چرا سنگ‌هاي اين قبرستان به اين‌گونه افراشته بودند؟ بعدتر متوجه شدم كه در شهر تبريز و روستاي انار (با ضمه‌ي …

4000 كيلومتر سفر زميني در ايران به همراه 6 گردشگر ايتاليايي

ما هفت نفر بوديم كه در مدت 12 روز، 4000 كيلومتر را در ايران پيموديم. از 10 استان و 20 شهر بازديد كرديم، در 9 هتل اقامت داشتيم و خاطرات 7 اثر ميراث جهاني و 110موزه و اثر تاريخي و فرهنگي و طبيعي را در ذهنمان ثبت كرديم.