سفرنامه‌های دیگر

سفر به مرزهاي شمال غربي ايران

سفر در لبه‌ي مرزهاي ايران، همواره نوستالژي زمان‌هايي كه سرزمين ما بزرگتر از اين بود كه اكنون هست را با خود دارد. علاوه بر اين، ناگفته‌ها و ناشنيده‌هاي چنين سفري، به همراه شگفتي‌هاي طبيعي و تاريخي طول مسير، لذت و هيجان آن را دو چندان خواهد كرد. اين انديشه بهانه‌اي شد كه بنده و دوستي به نام فرشاد طهمورثي عزم سفر به …

پيمودن هفت اقليم در سه روز

از نزديكي دشت كوير گذر كرديم و به دل البرز سپرديم و جنگل هيركاني را پشت سر گذاشتيم و به درياي مازندران نظر كرديم و بر فراز تپه‌هاي تركمن‌صحرا قدم زديم و دوباره به سوي پايتخت سرازير شديم. بهترين زمان را انتخاب كرديم، ارديبهشت ماه راه. سه روز وقت داشتيم تا مسيري را بپيماييم كه هر ساعتي رنگ ديگري از طبيعت …