در جستجوی حسن

یک قطره برای دریا

همانطور که قول داده بودم، بخش کوچکی از مراتب احترام و سپاسگزاری خودمان را از حسن و فاطمه -البته نه چنان که در شان آنها بود بلکه تا جایی که در این زمان اندک می توانستیم انجام دهیم- به جای آوردیم. لازم به ذکر است که این مراسم روز سه شنبه، 5 آذر در هتل …

تاملی بر کتاب “در جستجوی حسن”

کتاب “در جستجوی حسن” را خواندم. حالا قصد دارم چند فعالیت را به کمک دوستان و علاقمندان انجام دهم: 1- معرفی کتاب “در جستجوی حسن”، معرفی خانواده حسن و شرح چگونگی سفر ما به “تودشک” در یکی از جلسات هفتگی “انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران” 2- برگزاری مراسم بزرگداشت خانواده حسن 3- تشویق و …