ایده

فرهنگ رانندگی

به نظرم رسيد که کتابی با عنوان “فرهنگ رانندگی و ترافیک در ایران” بنویسیم. از خیلی جهات می‌توان به این موضوع پرداخت که هر کدامشان بخشی از وجود جامعه‌ی خوشگلمان را نمایان می‌کند. خودتان ببینید: 1- خلاف راننده‌ها: دنده عقب رفتن، چراغ قرمز رد کردن، در پیاده رو پارک کردن، سبقت غیر مجاز گرفتن، … 2- …

تقويم گردشگري

ببينيد علاقمندان به تاريخ، سينما و ورزش براي خودشان تقويم دارند. بد نيست كه ما هم براي خودمان تقويم گردشگري داشته باشيم. منظورم تقويمي نيست كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آماده كرده و جشن‌ها و رويدادها را در آن آورده. نه منظورم اين است كه تيمي تشكيل دهيم و هر كداممان سفرنامه‌هاي ايراني‌ها (مثل ناصر …

فرش ايراني با بوي گل

1- مي‌دانيم بسياري از طرح‌هايي كه در فرش ايراني وجود دارد، در حقيقت تجلي باغ ايراني است. 2- از طرف ديگر، مي‌دانيم كه خيلي از كشورها در اين انديشه هستند كه طرح و نقشه فرش ايراني را كپي كنند و به نام خودشان ثبت كنند و بفروشند. 3- از سوي ديگر ما هر ساله در روستاهاي …

گردشگران ايراني را به مبلغان ديدار از ايران تبديل كنيم

يكي از دغدغه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و البته تمام كساني كه در زمينه صنعت گردشگري فعاليت مي‌كنند، شناساندن ايران به عنوان كشور پذيرنده گردشگر است. امروزه روش‌هاي متفاوت و متنوعي براي تبليغات در زمينه جذب گردشگر وجود دارد، اما با توجه به آمار گردشگران ايراني كه به خارج از كشور سفر …

جمع‌آوري اطلاعات پيشه‌وران بازار

وقتي رفته بودم سنگاپور، در طول يك روز توانستم تمام اين كشور را پياده طي كنم. با خودم فكر كردم كه چگونه دو برابر جمعيت سنگاپور، يعني 10 ميليون نفر گردشگر در سال وارد اين كشور مي‌شوند، در حالي‌كه در يك روز مي‌توان تمام آن را ديد. براي همين كتابي در رابطه گردشگري سنگاپور خريدم كه عنوانش “كشف …