آرشیو ‘نقد كتاب’

لطفا کتاب را نقد کنید

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۸

به هر روی بعد از چند سال، کتاب “عدد، نماد، اسطوره” که دغدغه‌ی ذهنی‌ام بود چاپ و متتشر شد. از طرفی خوشحالم که ذهن آبستنم فارغ شده و از طرفی وقتی به محتویات کتاب و طرز نوشتار آن می‌اندیشم آن را بدون اشکال نمی‌یابم. متاسفانه من همیشه درگیر یک‌جور عجله‌ی بی‌سرانجام هستم که عاقبت کارهایم را در بسیاری از مواقع تباه می‌کند و حالا احساس می‌کنم که عدم تمرکز کامل بر روی این کتاب، از ارزش آن کاسته است.

به قول برخی از دوستان، کتاب از لحاظ ویرایش خوب نیست و انسجام مطالب در بسیاری از مواقع از دست رفته است که همه را قبول دارم. خودم هم معتقدم که فهرست‌نویسی کتاب خوب از کار درنیامده و تعداد پانوشت‌ها به اندازه‌ای نیست که باید باشد. از طرف دیگر، از برخی از مطالب بخش ضمائم راضی‌ترم تا از بخش مربوط به اعداد.

خلاصه این‌که، از دوستانی که کتاب را خوانده‌اند یا در حال مطالعه‌ی آن هستند، تقاضا دارم در صورت امکان این کتاب را صادقانه نقد کنند، تا بنده در سال‌های آتی یاد بگیرم که چه باید انجام دهم.