نظرسنجی

موسیقی برای راهنمایان

“بهنام افتخاریان”، رییس هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان همدان و دانش آموخته رشته گردشگری است. او همت کرده و یک قطعه موسیقی ساخته که بتوانیم از آن به عنوان آرم صوتی جشن راهنمایان گردشگری و همچنین موسیقی ویژه راهنمایان گردشگری ایران استفاده کنیم. از دوستان راهنما تقاضا دارم با کلیک بر آدرس زیر …

لوگو کانون

لوگوی زیر به عنوان لوگوی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ایران طراحی شده است. لازم به ذکر است که همین لوگو در پوستر ششمن جشن راهنمایان گردشگری جای خواهد داشت. درضمن تا زمان برگزاری جشن و رونمایی از وبسایت کانون، امکان تغییرات جزئی در لوگو وجود دارد و منتظر نظرات هستیم. طراح: ویدا ولی …

لوگو

از دوستان راهنمای گردشگری خواهشمندم نظرشان را نسبت به این طرح به عنوان لوگوی “کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور” بیان نمایند. نظرات دوستان ديگر هم می تواند قابل توجه باشد.

لطفا پاسخ دهید

اگر یادتان باشد، چند وقت خبر داده بودم قرار است یک سری مجتمع های میان راهی خدماتی-رفاهی در جاده های کشور احداث شود. در آنوقت و در همین سایت یک نظرسنجی برای انتخاب “نام” این مجتمع ها (از میان چهار نام) برگزار کردیم. هرچند نامی که نهایتا انتخاب شد، رابطه ی چندانی با کمیت نظرات …

لطفا جواب دهید

این روزها به عنوان مشاور، در تیم پروژه ی ساخت و راه اندازی زنجیره ای از “مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی” فعالیت می کنم. در این تیم، 4 نام از میان حدود 40 نام برای این مجتمع ها انتخاب کرده ایم. خواهشمندم بگویید از میان چهار اسم زیر کدام یک را می پسندید؟ – رَواق – اُتراق – نیلوفر – ابریشم