عدد نماد اسطوره

93

در رابطه با عدد 93 با یک تفسیر جالب روبرو شدم که برایتان شرح می‎دهم. در هجویه‎ی معروفی که منسوب به فردوسی است، بیتی با مضمون زیر وجود دارد: کف شاه محمود عالی تبار… نُه اندر نُه است، سه اندر چهار بیت به این صورت هم آمده است: کف دست محمود عالی تبار… نُه اندر …

57

وقتي كتاب «عدد، نماد، اسطوره» را مي‌نوشتم، اعداد بسياري بودند كه نقش خاصي در اسطوره‌ها بازي مي‌كردند ولي به دليل اين‌كه اطلاعات چنداني ازشان پيدا نكردم در كتاب مزبور نياوردم. يكي از اين اعداد، 57 است. تاكنون دو مطلب درباره‌ي اين عدد پيدا كرده‌ام كه در اين‌جا مي‌نويسم. به نظرم اين عدد يك رابطه‌ي خاص با …