آرشیو ‘عدد نماد اسطوره’

۹۳

پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰

در رابطه با عدد ۹۳ با یک تفسیر جالب روبرو شدم که برایتان شرح می‎دهم.

در هجویه‎ی معروفی که منسوب به فردوسی است، بیتی با مضمون زیر وجود دارد:
کف شاه محمود عالی تبار… نُه اندر نُه است، سه اندر چهار
بیت به این صورت هم آمده است:
کف دست محمود عالی تبار… نُه اندر نُه آمد، سه اندر چهار

“جلال خالقی مطلق”، شاهنامه پژوه مشهور این بیت را این‎گونه شرح می‎دهد:
“…نُه اندر نُه (۹*۹) می‎شود هشتاد و یک، و سه اندر چهار (۳*۴) می‎شود دوازده و جمعا می‎شوند: ۸۱+۱۲=۹۳

حال اگر شما، کف دست راستتان را ببندید و مشت کنید، انگشت شست و سبابه، به شکل عدد نُه می‎شوند و سه انگشت بعدی را، هر یک، عدد یک بگیرید. بدین ترتیب عدد نود و سه (۹۳) به‎وجود می‎آید. عدد نود و سه، نماد کف بسته است و کف بسته هم نماد خسٌت است در مقابل کف باز که نماد جود و بخشندگی است.”

منبع: مجله‎ی بخارا، شماره‎ی ۸۳، مهر- آبان ۱۳۹۰، ص ۳۵۳/ “جلال خالقی مطلق: دانشی مردی، آراسته به چندین هنر” به قلم “رهنود زریاب”

۵۷

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۹

وقتی کتاب «عدد، نماد، اسطوره» را می‌نوشتم، اعداد بسیاری بودند که نقش خاصی در اسطوره‌ها بازی می‌کردند ولی به دلیل این‌که اطلاعات چندانی ازشان پیدا نکردم در کتاب مزبور نیاوردم. یکی از این اعداد، ۵۷ است. تاکنون دو مطلب درباره‌ی این عدد پیدا کرده‌ام که در این‌جا می‌نویسم. به نظرم این عدد یک رابطه‌ی خاص با جهان پس از مرگ دارد. توجه بفرمایید:

۱- در اسطوره‌های یونان، فردی به نام Apimenides «اپی‌منیدس» هست. روایت می‌کنند “وقتی پسر کوچکی بود دنبال گوسفندی گم شده رفت و خوابی سنگین بر او غلبه کرد که ۵۷ سال طول کشید. وقتی بیدار شد به جستجوی گوسفند ادامه داد، چون نمی‌دانست چه بر او گذشته است. او همه چیز را دگرگون دید…” (افسانه‌های بی‌زمان، ادیت همیلتون)

۲- در اسطوره‌های ایرانی داریم: “پس ششمین هزاره‌ی اوشیدر ماه آغاز شود… بدان هزاره، اوشیدر پسر زرتشت به پیامبری از سوی هرمزد آید… پس نزدیک به پایان هزاره‌ی اوشیدرماه، ضحاک از بند رها شود… در آن هنگام، سوشیانس، پسر زرتشت به پیدایی رسد… هزاره‌ی سوشیانس آغاز شود که هزاره‌ی او تن-کردار است، ۵۷ سال بود.” در توضیح تن-کردار آمده است: تن‌کردار یعنی سازنده‌ی تن. سوشیانس در پایان جهان، مردگان را برمی‌خیزاند و بدانان تن باز می‌بخشد. (بندهش، مهرداد بهار)

پی‌نوشت ۱: یک دسته‌ی دیگر به نام عدد نماد اسطوره در سایت به وجود آوردم تا از این طریق ادامه‌ی تحقیقاتم در این زمینه را در این‌جا بنویسم.

پی‌نوشت ۲: دیدم در بازار کتاب ایران دو کتاب در رابطه با عدد ۷ و ۴۰ منتشر شده است. فکر کردم شاید در آینده یک کتاب کوچک در رابطه با عدد ۳۳ منتشر کنم.