آرشیو ‘سفر به ژاپن’

۰- مطالعه

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

پیش نوشت: این نوشتار اولین بخش از گزارش سفر “ژاپن” است. هرچند که این سفر در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۴ آغاز خواهد شد، اما از حالا باید برای آن آماده شوم.

این بخش از گزارش سفر -که قبل از شروع سفر نوشته می شود- اختصاص دارد به معرفی سه کتاب در رابطه با فرهنگ و هنر ژاپن. از این سه، دو کتاب را دو سه سال پیش -نه به دلیل سفر به ژاپن بلکه به دلیل علاقه شخصی- خوانده ام ولی آن دیگری را نه. به هر حال باید هر سه کتاب را دوباره بخوانم. به علاوه باید متن ها و فیلم هایی که در اینترنت یا خارج از اینترنت یافت می شود را تهیه کنم و به دانسته هایم بیافزایم.

اما کتاب ها:

- ژاپن، روح گریزان - ترجمه ع. پاشایی (کتاب بسیار جذابی است که قبلا خوانده ام)

- امپراتوری نشانه ها - نوشته رولان بارت (توصیف ژاپن خیالی در این کتاب فوق العاده است و این کتاب را هم قبلا خوانده ام)

- هنر ژاپن، ترجمه نسترن پاشایی