سفر به ژاپن

0- مطالعه

پیش نوشت: این نوشتار اولین بخش از گزارش سفر “ژاپن” است. هرچند که این سفر در تاریخ 2 فروردین 1394 آغاز خواهد شد، اما از حالا باید برای آن آماده شوم. این بخش از گزارش سفر -که قبل از شروع سفر نوشته می شود- اختصاص دارد به معرفی سه کتاب در رابطه با فرهنگ و …