آرشیو ‘سفر به پاریس’

پاریس ۲

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱

نگاه کن سحرگاه تا بشنوی / ز بلبل سخن گفتن پهلوی

همی نالد از مرگ اسفندیار / ندارد به جز ناله زو یادگار

نجوایی به گوش می رسد. “همی نالد از مرگ اسفندیار” در گوشم می پیچد. به طرف صدا می روم. گوش می سپارم. ابیات شاهنامه است. ذوق می کنم. اینجا موزه لوور است، بخش هنر اسلامی.

بخش “هنر اسلامی” موزه لوور حدود ۴ یا ۵ ماه است که افتتاح شده و من برای اولین مرتبه از آن بازدید کردم. آثار ایرانی اش فراوان و بی نظیر است.

عکس های زیر، هدیه ای است برای خوانندگان این سایت تا برخی از این آثار را تماشا کنند:

ادامه مطلب …

پاریس ۱

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱

به پاریس آمده ام. از جمعه (۶ بهمن). سه شنبه هم بر می گردم (۱۰ بهمن). کوتاه ترین سفرم به اروپاست.

نمی خواستم سفرنامه ای بنویسم و نمی نویسم. تکراری خواهد بود. اما یک موضوع نطرم را جلب کرد که حیفم آمد مطرح نکنم.

و آن این است:

در نوشته های قبلی که در دسته ی “چگونه بشر از هفت به هشت رسید؟” (در همین سایت) نوشته ام، و همچنین در طرحی که در “همایش گردشگری ادبی” توسط دو تن از دوستان مطرح شد، به رابطه ی میان هفت گنبد و هفت رنگ و هفت روز هفته و … اشاره کرده ایم. اما موضوع جالب توجه این است که امروز وقتی از “کاخ ورسای” بازدید کردیم، متوجه شدم که در این کاخ اسامی هفت اتاق (تالار) به صورت زیر است:

اتاق دایانا، اتاق مارس، اتاق مرکوری، اتاق آپولو، اتاق ژوپیتر، اتاق ساتورن، اتاق ونوس

بد نیست بدانید که این اسامی و این اتاق ها به ترتیب به سیارات زیر منسوب هستند:

ماه، مریخ، تیر، خورشید، مشتری، کیوان (زحل)، ناهید (زهره)

دیگر اینکه هر یک از این سیارات به یک روز از هفته اشاره دارند:

ماه به دوشنبه، مریخ به سه شنبه، تیر به چهارشنبه، مشتری به پنج شنبه، زهره به جمعه، کیوان به شنبه، خورشید به یک شنبه

اگر با “هفت پیکر” آشنا باشید، فکر می کنم تا به حال حدس زده باشید که چه رابطه ی جالبی میان هفت گنبد نظامی و هفت اتاق (تالار) کاخ ورسای وجود دارد.

انگار طراح کاخ ورسای از طراح هفت گنبد تقلید کرده است.

به نظرم با بررسی طراحی هفت تالار کاخ ورسای با مفهوم هفت گنبد مطرح شده در هفت پیکر نظامی به شباهت های معنایی جالب توجه بیشتری دست می یابیم.