وقتی سفر دور دنیا آرزویم بود

زرشك!

اصولا برخي اوقات آدم مغروري مي‌شوم. امروز چون روز تعديل است (در مطلب قبلي كه امروز نوشتم هم از تعديل حرف زده‌ام)، مي‌خواهم يك “زرشك” تقديم كنم به خودم تا كمي تعديل شود اين غرور نامرد. براي اين‌كه علت اين “زرشك” را بدانيد، پي‌نوشت متن “فراخوان براي سفر به دور دنيا” را بخوانيد و آن وقت به تاريخ …

تا ببينم چه مي‌شود

آرزوي سفر به دور دنيا با دوچرخه را فراموش نكرده‌ام. براي اجرايي شدن اين تصميم، اقداماتي لازم بوده و هست كه در حال انجام آن‌ها هستم. اكنون در حال رهاشدن از تعهداتم هستم. احتمالا مرام و نوع نگرش به اين سفر را – از آن‌چه قبلا گفته‌ام – تغييير خواهم داد. بعد از اين: يكي از اولين …

از نوشهر تا بوشهر

هر چند هنوز به نظر جديدتري براي سفر به دور دنيا دست پيدا نكرده‌ام، اما هر روز به آن فكر مي‌كنم تا به منطق قابل قبولي براي طراحي اين سفر برسم. عجالتا به يك دوچرخه سواري دو هفته‌اي فكر مي‌كنم. عنوانش “از نوشهر تا بوشهر” و يك پيش‌سفر براي سفر به دور دنياست. در اين سفر …

فراخوان براي سفر به دور دنيا

چندي هست (حدود دو سال) كه به سفر به دور دنيا با دوچرخه فكر مي‌كنم كه احتمالا دو سال هم طول خواهد كشيد. ظاهرا اكنون برخي از ابزارش مهياست، چراكه؛ 1-چيزي را از دست نمي‌دهم: 15 سال است كه كار مي‌كنم ولي از لحاظ مالي مثل همان روز اول هستم. به قول يكي از دوستان، عقل معاش ندارم. پس …