وقتی سفر دور دنیا آرزویم بود

زرشک!

اصولا برخی اوقات آدم مغروری می‌شوم. امروز چون روز تعدیل است (در مطلب قبلی که امروز نوشتم هم از تعدیل حرف زده‌ام)، می‌خواهم یک “زرشک” تقدیم کنم به خودم تا کمی تعدیل شود این غرور نامرد. برای این‌که علت این “زرشک” را بدانید، پی‌نوشت متن “فراخوان برای سفر به دور دنیا” را بخوانید و آن وقت به تاریخ …

تا ببینم چه می‌شود

آرزوی سفر به دور دنیا با دوچرخه را فراموش نکرده‌ام. برای اجرایی شدن این تصمیم، اقداماتی لازم بوده و هست که در حال انجام آن‌ها هستم. اکنون در حال رهاشدن از تعهداتم هستم. احتمالا مرام و نوع نگرش به این سفر را – از آن‌چه قبلا گفته‌ام – تغیییر خواهم داد. بعد از این: یکی از اولین …

از نوشهر تا بوشهر

هر چند هنوز به نظر جدیدتری برای سفر به دور دنیا دست پیدا نکرده‌ام، اما هر روز به آن فکر می‌کنم تا به منطق قابل قبولی برای طراحی این سفر برسم. عجالتا به یک دوچرخه سواری دو هفته‌ای فکر می‌کنم. عنوانش “از نوشهر تا بوشهر” و یک پیش‌سفر برای سفر به دور دنیاست. در این سفر …

فراخوان برای سفر به دور دنیا (این فراخوان دیگر اعتبار ندارد)

چندی هست (حدود دو سال) که به سفر به دور دنیا با دوچرخه فکر می‌کنم که احتمالا دو سال هم طول خواهد کشید. ظاهرا اکنون برخی از ابزارش مهیاست، چراکه؛ ۱-چیزی را از دست نمی‌دهم: ۱۵ سال است که کار می‌کنم ولی از لحاظ مالی مثل همان روز اول هستم. به قول یکی از دوستان، عقل معاش ندارم. پس …