زير پوست شهر

بهار- تهران

هر دوی این عکس ها را با موبایل در شهر تهران و در فصل بهار (یکی در فروردین و دیگری در اردیبهشت) گرفته ام. با خودم فکر می کردم چه ارتباطی می تواند میان این دو عکس وجود داشته باشد و آنها بیانگر چه مفاهیمی برای ما هستند. هیچ امکانات ویژه ای ندارد جز غریزه …

شربت خانه

تصویر زیر آگهی یک مجله است که دوستی نشانم داد و با موبایلم از آن عکس گرفتم. جدا معتقدم در کشوری که همه چیز و همه کار ممنوع باشد، همه چیز می توان یافت و همه کار می توان کرد. کلا همه داریم جلوی هم مَلٌَق می زنیم.

متاسفم

متاسفم. اما من در چهره‌ي اين پسر نه معصويمت مي‌بينم و نه درد. فقط يك بدبختي همه‌گيري را تشخيص مي‌دهم كه بدجوري گريبان‌گير آدمياني شده كه خود را ايراني مي‌دانند و هر روز با يك ترفند جديد، حس دستمالي شده‌ي ترحم ايرانيان ديگر را انگولك مي‌كنند و بدين ترتيب همه جلوي هم معلق‌ مي‌زنيم و … وقتي به طريقه‌ي شكسته شدن …