اسناد گردشگری ایران

اسناد گردشگری ایران – بخش دوم

مطالب زیر، بخش‌هایی از کتاب “اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران” (سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است که انتخاب کرده‌ام و در اختیار علاقمندان و خوانندگان این سایت قرار داده‌ام: ……………………………….. ۱۳۱۴/۹/۲۵ خط سیر صدی هشتاد از جهانگردانی که از اروپا و آمریکا به ایران ورود می‌نمایند از سرحدات ذیل است: …

اسناد گردشگری ایران – بخش اول

مطالب زیر، بخش‌هایی از کتاب “اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران” (سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است که انتخاب کرده‌ام و در اختیار علاقمندان و خوانندگان این سایت قرار داده‌ام: ……………………………….. از: بوشهر به: تهران مورخ: ۱۳۰۸/۱۰/۴ وزارت پست و تلگراف نظر به اینکه بوشهر فعلا محل عبور و مرور طیارات …