آرشیو روزانه: ۱۰ دی ۱۳۹۷

#نوسَده

مطلب زیر را دیشب در صفحه اینستاگرام خودم @nooraghayee نوشتم، و برای این‌که در بخش ایده‌ها باقی بماند، این‌جا هم ذکر می‌کنم: ………………………………. نمی‌دانم چرا حواسمان نیست که حدود ۲۷ ماه دیگر، ما ایرانیان وارد قرن دیگری می‌شویم. نه خبری هست از برگزاری یک نوروز متفاوت، نه نگرشی هست به برنامه‌ریزی‌های شهری، نه رویکردی هست …

مسیر زندگی

مسیر تپه دختر آنقدرها هم سهل و ساده نبود. خاصه این‌که ظهر تابستان حسابی داغ کرده بود. آب زیادی همراه نداشتم و خورجینم از طعام خالی شده بود. درختان بلوطی که از کنارشان می‌گذشتم میوه نداشتند، و تنها سودشان برای من سایه‌ای بود که بین دو فرسنگ دَمی سایه‌ام را زیرشان پنهان می‌کردم. به هر …