آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

معیار چیست؟!

خلیفه مسلمانان بود، نامش ناصرالدین الله. “جوانمرد” بود و در ماه رمضان از دنیا رفت. با این حال به چنگیز نامه نوشت که به ایران حمله کند. نه خلیفه بودن، نه مسلمانی، نه به اسم خدا متبرک شدن، نه در سلک جوانمردان بودن و نه در ماه مغفرت از دنیا رفتن، معیاری برای شرافت داشتن …

قصه‌های تاکسی ۱۳

درخواست اسنپ دادم. راننده قبل از آمدن، تماس گرفت و گفت: اگر اجازه بدهی بروم بنزین بزنم. پرسیدم: چقدر بنزین داری؟ گفت: یک چهارم باک پر است. گفتم: عجله دارم، لطفا بیا، با این بنزین ده برابر از مسافتی که من می‌خواهم بروم می‌توانی رانندگی کنی. با این حال، بیست دقیقه معطل کرد و آمد. …