آرشیو روزانه: ۱۳ آبان ۱۳۹۵

پرسیکا

بالاخره پرسيكا به همت دوستان چاپ شد چند سال پيش پيشنهادي مطرح كردم مبني بر جمع آوري گونه‌هاي گياهي كه در آن‌ها به نوعي نام ايران در قالب پرسيكا، پرسيكوس، پرسيكوم، ايرانيكا و ايرانيكوم ديده مي‌شود. آن موقع تيمي تشكيل داديم و تحقيقات شروع شد. بعدتر در جريان تحقيقات وقفه‌هايي ايجاد شد و سرعت كار …