آرشیو روزانه: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

خبری از “دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان”

قبل از خبر: امیدوار هستیم که لباس تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش رو بار دیگر منقش به تصویر یوزپلنگ آسیایی باشد. همچنین امیدواریم لباس تیم ملی والیبال در المیپک پیش رو، منقش به تصویر درنای سیبری باشد. خبر: دكتر گودرزي (وزير ورزش و جوانان): با نقش یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی موافقم، …