آرشیو روزانه: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

کسرا

به بهانه ثبت تعاونی راهنمایان گردشگری کسرا درود بر راهنمایان گردشگری و فعالان بخش گردشگری قبل از هر چيز لازم مي‌دانم از آقايان “مسعود سلمان زاده” و “رامين ايماني” براي تلاش و جديتي كه درراه ثبت تعاونی راهنمایان گردشگری به خرج دادند، قدرداني و سپاسگزاري كنم. كاري كردند كارستان! در ادامه، اين اتفاق را به …