آرشیو روزانه: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیپلماسی 1001 شب

چند وقتی هست ایده ای در ذهنم شکل گرفته که اینجا و آنجا برای برخی از دوستانم شرح داده ام. امشب این ایده را به “محمدجعفر (امیر) محلاتی” (سفیر ایران در سازمان ملل در سال های 1367 و 1368 که قطعنامه 598 را امضا کرد) گفتم. برایش جالب بود. این است که اینجا بخشی از …