آرشیو روزانه: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

این دو دسته

در یکی از نشست یکشنبه های “انجمن انسان شناسی و فرهنگ” از “محمدرضا اصلانی” به خاطر 50 سال فعالیت فرهنگی قدردانی شد. در هنگام سخنرانی اش با بغض چنین گفت: “50 سال فعالیت نکردم، 50 سال تلاش کردم که فعالیت کنم.” ……………………………………….. خیلی ها هستند که این سخن را خوب می فهمند و این ها …