آرشیو روزانه: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

گردهمایی نهم: 6

معرفی برخی از اقلام تبلیغاتی نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور: همکاران اصفهانی برای پوستر گردهمایی سال 94، خلاقیت به خرج دادند و دو پوستر طراحی کردند که در کنار هم مصداق برابری جنسیتی در حرفه “راهنمایی گردشگری” است. پوستر سمت راست خطوط روی پیراهن، نقشه راه های ایران است. پوستر سمت چپ بر روی …