آرشیو روزانه: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

کمپین کنوانسیون

هیات مدیره “کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور” در نظر دارد اهمیت برگزاری کنوانسیون “فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری” (WFTGA) در سال 2017 را به دست‌اندرکاران گردشگری یادآور شود. همچنین در این اندیشه هستیم که راهنمایان گردشگری کشورهای دیگر را برای حضور در این کنوانسیون به ایران دعوت کنیم. این است که کمپین مربوط به …