آرشیو روزانه: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

بانوان، ورزش، محیط زیست

دیگر موضوع “محیط زیست” حسابی در “وزارت ورزش و جوانان” مورد توجه و بررسی قرار گرفته. در همین راستا، روز 24 خرداد مراسم “نخبگان ورزش بانوان حامی محیط زیست” در هتل “المپیک” تهران برگزار شد. عکس‌های زیر نمایانگر امضای شرکت‌کنندگان در این مراسم است که قرار شده به کمپین‌ حفاظت از محیط زیست بپیوندند. پوستر …