آرشیو روزانه: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

کوسه کَر

عکس زیر را از “مجتبی گهستونی” گرفتم. این عکس در سال 1387 در خور “ابوخَضیر” تالاب شادگان توسط “سلمان نجفی” گرفته شده. سرکار خانم “عالیه چنگیزی” مسوول بانک ژن خوزستان بر روی این گونه کار کرده است.