آرشیو روزانه: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

دارند لنگش می‌کنند، اگر بیرون گود ایستاده‌ایم حداقل مسخره نکنیم!

این روزها فدراسیون‌های ورزشی، یکی پس از دیگری از نمادهای گونه‌های جانوری خود رونمایی می‌کنند. جریانی که به‌راه افتاده بسیار قابل توجه و امیدوارکننده است، به‌‌شرطی که اطلاع‌رسانی صحیح برای حفاظت از محیط زیست صورت بگیرد و تنها به این نمادهای جانوری تکیه نشود. امیدوارم: 1- کسانی که همیشه منفی‌اندیش هستند، به سخره گرفتن این …