آرشیو روزانه: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

در موردشان بخوانید

زوج “نهال تجدد” و “ژان کلود کریر” (ایرانی – فرانسوی) من را به یاد زوج “ملینا مرکوری” و “ژول داسِن” (یونانی – آمریکایی) می اندازد. در هر دو زوج، 1- زندگی فرهنگی، 2- علاقه شوهران به سرزمینی که همسرانشان در آنجا زاده شده اند، 3- فعالیت سینمایی شوهران و 4- پیشینه فرهنگی سیاسی خانواده پدری …