آرشیو روزانه: ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

9- اُزاکا

1- امروز (10 فروردین، 30 مارچ) تمام روز از سه معبد “کیوتو” و یک پارک جنگلی بازدید کردیم و بعد از غروب به سمت “ازاکا” آمدیم. 2- هتلی که در آن اقامت داریم، هتل WESTIN در بخش مدرن شهر “ازاکا” و در میان ساختمان های بلند و مجلل واقع شده. 3- تور ژاپن باید اینطوری …