روز: فروردین ۳, ۱۳۹۴

۳- دیدار در شب

امروز (دوشنبه، ۳ فروردین) من و چند تن از همسفرانم ساعت ۱۷ به وقت “توکیو” وارد فرودگاه “ناریتا” شدیم. چند نفر دیگر از همسفران، فردا به ما ملحق می شوند. از فرودگاه تا محل هتل در شهر حدود ۲ ساعت در راه بودیم. بنابراین از وقتی که خانه امان در تهران را ترک کردم تا زمانی که پایم را به اتاق شماره ۱۵۰۹ …