آرشیو روزانه: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

پیگیری برای اجرایی شدن

متن زیر توسط سرکار خانم “مینا مهدی نیا” در روزنامه FINANCIAL TRIBUNE نوشته شده و امروز به چاپ رسیده است. از دوستان و همکاران علاقمند تقاضا دارم در صورت تمایل و برای گسترش این ایده، مطلب را برای خارجیانی که در فضاهای مجازی می شناسند ارسال کنند: Wednesday, March 18, 2015 – 06:00 Mina Mehdinia …