آرشیو روزانه: ۹ اسفند ۱۳۹۳

آخرین طرح

از چند ماه پیش تا امروز تلاش های بسیاری برای درج یک تصویر با پیام محیط زیستی بر روی پیراهن تیم ملی والیبال صورت گرفته. دوستان بسیاری در اجرای این پروژه نقش داشته اند، و این روزها “مریم بهمن” و بهزاد کزازی” عزیز بیشتر از بقیه برای این مهم تلاش می کنند. درج تصویر درنا …