آرشیو روزانه: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

گردهمایی هشتم: 6

از دیروز (دوشنبه) همکاران (راهنمایان گردشگری) و مهمانان، تک تک و گروه گروه وارد مشهد شدند و تا امروز صبح (سه شنبه) همگی خودشان را به محل اقامت (هتل بزرگ طرقبه مشهد) رساندند. امروز مراسم عملا شروع شد. کارهای اجرایی خوب پیش می رود. تنوع شرکت کنندگان مثل سال های قبل رضایت بخش است. می …