آرشیو روزانه: ۶ بهمن ۱۳۹۳

پرزنتيشن

٢ ساعت پيش، ما (ايران) پرزنتيشن خودمان را ارائه كرديم. بدون اغراق همه حاضران در جلسه تحت تاثير قرار گرفتند. همه تبريك گفتند. نظر حدود ٤٠ كشور نسبت به ايران به سمت مثبت تغيير كرد. ………………………………………………….. گزارش تصویری زیر را تقدیم می کنم: حدود 350 نفر از 41 کشور دنیا در این کنوانسیون شرکت کردند. …