آرشیو روزانه: ۱۴ دی ۱۳۹۳

7- تهرانم

امروز صبح (14 دی) به تهران برگشتیم. چند عکس و کمی هم زیر نویس برای حسن ختام گزارش سومین سفرم به استرالیا تقدیم می شود: ملبورن: نمایی از رودخانه “یارا” در شهر ملبورن نمایی از شهر ملبورن Shrine of remebrance یادمان شهدای جنگ در ملبورن ملبورن برای سرگرمی گردشگران در ملبورن اثر هنری در کنار …