آرشیو روزانه: ۹ دی ۱۳۹۳

4- چند تصویر از سیدنی

در اولین سفرم به استرالیا، گزارش کوتاهی از “سیدنی” و “Blue Mountain” نوشته ام که می توانید در آدرس های http://nooraghayee.com/?p=13427 و http://nooraghayee.com/?p=13473 مطالعه بفرمایید. در اینجا فقط چند عکس تقدیم می کنم: نمایی از Opera House نمایی از Harbour Bridge این عکس را از روی Harbour Bridge گرفتم. و این عکس را نیز نمایی از شهر سیدنی از نگاه Harbour …