آرشیو روزانه: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

استانبول

از امروز (چهارشنبه، 21 اسفند) سفر 24 روزه ام (به عنوان راهنما) به اروپا شروع شده است. بعد از سفر به 32 کشور دنیا، برای اولین مرتبه است که ترکیه را می بینم. حدود یک ساعت پیش به استانبول رسیدیم. کلا 40 نفریم؛ 37 مسافر، 2 راهنما (سپهر صناعی راد و بنده) و راننده. تا …