آرشیو روزانه: ۲۳ دی ۱۳۹۲

یکی از کارمندان پروژه یوز نوشته:

به نقل از “جواد نجفی”: بیمه نشدیم نشدیم آخر یوزپلنگ ما رو بیمه کرد… به لطف تلاش های جناب آقای حاتمی از دوستداران محیط زیست و مدیران بیمه دانا و استاد خوبم مهندس جوکار و مهندس کارگر مشاور پروژه یوز یوزپلنگ ها و زیستگاه هاش و همینطور محیط بان ها و خانواده هاشون بیمه شدند. …

بدون شک امروز، 23 دیماه 1392 روز بزرگی در تاریخ محیط زیست ایران است

تفاهم نامه بیمه یوز امضا شد: http://www.yjc.ir/fa/news/4705485/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF http://www.tasnimnews.com/Home/Single/248151 http://www.akhbarbank.com/vdcgwn9x.ak9zu4prra.html http://www.jahannews.com/vdccmmq112bq1i8.ala2.txt http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ip14m3xd2sehsdi0d3mx2imz))/detail/332446/society/environment http://webzine.mehrnews.com/FullStory/News/?NewsId=11351

حالم خیلی خوب است

نمی دانم شما می توانید هیجان درونی بنده را بعد از دیدن این نقاشی ها حدس بزنید یا خیر. این نقاشی ها را دانش آموزان خلاق “دبستان جاوید” شهر تهران در ارتباط با درج لوگوی یوزپلنگ آسیایی بر روی پیراهن تیم ملی فوتبال در آوردگاه جام جهانی کشیده اند. این نقاشی ها واقعا ارزش آن …