آرشیو روزانه: ۷ دی ۱۳۹۲

برای دوستانی که از سفرهای آینده می پرسند

از تاریخ 21 اسفند 92 تا 15 فروردین 93 یک تور 24 روزه را همراهی خواهم کرد. مسیر این تور عبارت است از: تهران – استانبول- تسالونیکی – آتن – پاترا – آنکونا – رم – ونیز – اینسبروک – مونیخ – استراسبورگ – پاریس مسیر تهران به استانبول و پاریس به تهران هوایی و …